Various Pins - Vikingklubben:

Vikingklubben Lillehammer 1994;
Disse 18 forskjellige pinsene som vi presenterer her skulle egentlig hvert makulert, men vi klarte og få lagt til side noen få sett, da utgiverne av serien gikk konkurs og hele opplaget ble sendt til makulering, derfor er disse settene ganske sjeldne.
En serie, (18 stk.) selges for 800 NOK (89 USD) ellers selges de enkeltvis så lenge lageret varer til 50 NOK (5,5 USD) pr. stk.

Vikingklubben Lillehammer 1994;
These 18 different pins we are presenting here should actually not be in existence, we managed to save a few sets of these pins before the publisher of them went out of business and the entire production was sent to be destroyed. And therefore these pins naturally are quite rare.
One set (18 pins) is offered for sale at US $ 89 (NOK 800), or we sell them one by one as long as in stock for US $ 5.5 (NOK 50) each.

[ Return to the various pins frontpage ]
[ Return to the pins frontpage ]


Number: 9142
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9143
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9144
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9145
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9146
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9147
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9148
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9149
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9150
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9151
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9152
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9153
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9154
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9155
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9156
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9157
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9158
Price: US $ 5.5 / NOK 50
Number: 9159
Price: US $ 5.5 / NOK 50