Unofficial pins, fake pins, unauthorized pins...

Vi har funnet det hesiktsmessig å få laget denne siden hvor en kan se pinsene i virkelighet, som er å betrakte som uoffisielle pins, herunder også kalt ; ikke godkjente - uautoriserte - etterligninger - falske - uoffisielle og "fake".

Mange samlere synes imidlertid at dette med de "ikke godkjente" pinsene er interesant som samleobjekt, selv om det er det det er.

Under denne teksten finner du noen LH 94 pins som er avslørt som etterligninger.

Kommer imidlertid du over noen uoffisielle LH pins send noen ord på denne adressen; ipcnorwa@online.no, slik at vi kan få det registrert.

På sikt er planen å få alle uoffisielle pins i system med beskrivelse på avvik i forhold til den offisielle med forstørret bilde av begge pinsene v/ siden av hverandre

We have found it necessary to make this page where you can see pins that are in one way or another, not official pins. Such as unofficial pins, fake pins, unauthorized pins, copies and so on.

We do this because many collectors find these 'unofficial pins' interesting enough to collect them.

Below this text you will find a few pins that are copies of the original, from Lillehammer 94.

Should you come across any unofficial Lillehammer pins, please send us a few words about it at this e-mail: ipcnorwa@online.no, it will help us register it.

The plan is to get all unofficial pins into a system, where we can describe the difference from the original, and preferably with good pictures of both for comparing.

[ Return to the pins frontpage ]

Number: 20001
Number: 20002
Number: 20003
Number: 20004
Number: 20009