Byjubileum Haugesund 150 år 1854-2004

Disse pinsene blir tilgjengelige medio Desember.
Opplag 1000 stk, nummererte.
Pris er ikke fastsatt enda.

[ Return to the pins frontpage ]

Number: 22000
Price:
Number: 22001
Price:
Number: 22002
Price:
Number: 22003
Price:
Number: 22004
Price:
Number: 22005
Price:
Number: 22006
Price:
Number: 22007
Price:
Number: 22008
Price:
Number: 22009
Price:
Number: 22010
Price:
Number: 22011
Price:
Number: 22012
Price NOK 35
Size: 29mm x 25mm
Number: 22013
Price NOK 35
Size: 29mm x 29mm

Eksempel på baksider på disse pinsene: