Pins from organizations bidding for the Olympic Games

Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

[ Return to the pins frontpage ]

Download Tromsø's bid for the 2014 Olympics - pdf-file.

Merk: Pinsene er tilgjengelig etter uke 44. Tromsø søker pins er ikke lov å selge utenfor Norge.
Please note: The pins are available November 3rd. The Tromsø bid pins is not allowed to sell outside Norway.

Begrensninger på kjøp av antall pins;
De unummererte; 2 av hver pr. husstand, (så lenge beholdningen varer).
De nummererte har vi så få av, og for at det skal bli rettferdig for alle samlere så har vi bestemt at vi registrere navnet på dem som ønsker dem, (ett navn en gang / husstand). Kun anledning til å være med på trekning en gang, (dem som har vunnet). Husk å merke E-mailen med "Tromsø 2014 trekning".
Det vil så bli foretatt 2 trekninger til; 15 desember og 29 desember.

Number: 7124
Pris: NOK 500,- (SOLD OUT / UTSOLGT)
Gull, nummerert, opplag 125 stk.
Gold, with number,edition 125pcs.

Number: 7125
Pris: NOK 75,- (SOLD OUT / UTSOLGT)
Gull, unummrert,opplag 1100 stk.
Gold, with out number, edition 1100pcs.
Number: 7126
Pris: NOK 75,- (SOLD OUT / UTSOLGT)
Sølv, unummerert, opplag 500 stk.
Silver, with out number, edition 500pcs.

Number: 7127
Pris: NOK 500,- (SOLD OUT / UTSOLGT)
Sølv, nummerert,opplag 150 stk.
Silver, with number,edition 150pcs.

Number: 7128
Pris: NOK 75,- (SOLD OUT / UTSOLGT)
Messing, unummerert,opplag 1500 stk.
Brass, without number,edition 1500 pcs.
Denne pinsen skulle ha vært bronse, men ble messing, altså en feilproduksjon.
This pin should be in bronze, but is in brass, a production error.

Number: 7129
Pris: 150,- (SOLD OUT / UTSOLGT)
Messing, nummerert,opplag 1500 stk.
Brass, with number,edition 1500 pcs.
Denne pinsen skulle ha vært bronse, men ble messing, altså en feilproduksjon.
This pin should be in bronze, but is in brass, a production error.

Number: 7130
Pris: NOK 75,- (SOLD OUT / UTSOLGT)
Antique bronze, unummerert,opplag 1000 stk.
Bronze, without number,edition 1000 pcs.

Number: 7131
Pris: 150,- (SOLD OUT / UTSOLGT)
Antique bronze, nummerert,opplag 1000 stk.
Bronze, with number,edition 1000 pcs.

Number: 7162
Pris: 150,-
Gold, edition 1000pcs, with number. size 22 mm. Backstamp : Copyright :Tromsø 2014 AS.

Number: 7163
Pris: 75,-
Gold, edition 1000pcs, with out number, size 22mm. Backstamp: Copyright :Tromsø 2014 AS.
Number: 7164
Pris: 150,-
Silver, edition 1000pcs, with number, size 22mm, backstamp : Copyright ; Tromsø 2014 AS.

Number: 7165
Pris: 75,-
Silver, edition 1000pcs, with out number, size 22mm, backstamp : Copyright ; Tromsø 2014 AS.

Number: 7166
Pris: 150,-
White, edition 1000pcs, with number, size 22mm, backstamp ; Copyright ; Tromsø 2014 AS.
Number: 7167
Pris: 75,-
White, edition 1000pcs, with out number, size 22mm, backstamp ; Copyright ; Tromsø 2014 AS.
Number: 7168
Pris: 150,-
Bronze, edition 1000pcs, with number, size 22mm, backstamp ; Copyright ; Tromsø 2014 AS.
Number: 7169
Pris: 75,-
Bronze, edition 1000pcs, with out number, size 22mm, backstamp ; Copyright ; Tromsø 2014 AS.
?
days to next edition.
dager igjen til neste utgivelse.
?
 
?