NEWSLETTER FROM IPCN - Desember 2002

5 års jubileums pinsen fra International Pin Club Norway tilbys herved de som tegner medlemskap i IPCN.

Nytt i 2003 er att vi har fått denne flotte Håkon & Kristin pinsen godkjent av NOK / NIF / IOC.

Ellers kan vi tilby fra 2003 to typer medlemskap ;

A medlem; Du får årets medlemspins og du får medlemsbladet "Pins News" tilsendt som vanlig pr. post. Kostnader; 200 NOK med adresse i Norge, 32 US$ / 32 EURO € med adresse i utlandet.

B medlem; Du får årets medlemspins + medlemsbladet "Pins
News" tilsendt pr. E-mail. Kostnader; 125 NOK med adresse i Norge. 19 USD / 19 EURO med adresse i utlandet

The 5 year anniversary pin from IPCN (1998-2003), is on offer to all new members.

The pin is approved by NOK, NIF and IOC! It's of course Håkon and Kristin, the mascots from Lillehammer.

From 2003 IPCN will offer two types of membership:

A member; You'll get the memberpin and our newsmagazine "Pins News" sent to you by mail. This membership is availeble for 200,- NOK if you live in Norway, and 32 USD / 32 EURO if you live outside Norway.

B member; You'll get the memberpin, and you'll get our newsmagazine "Pins News" sent to you by e-mail. This membership is availeble for 125,- NOK if you live in Norway, and 19 USD / 19 EURO if you live outside Norway.

Den 4. internasjonale vinter OL samler festival 2003

Etter at den fjerde Internationale vinter olympiske samler festivalen ble avlyst på Lillehammer pga. sponsor problemer, har Gunnar Rolland og OPC jobbet knallhardt for å få til en festival i Oslo.

Pr. d.d. ser det ut som om samlermessen får olympisk betegnelse og blir godkjent av IOC.

Gunnar R. og OPC har til og med klart og fått til utkast til 3 flotte potensielle over-sized pins (se bilde av de 3 aktuelle utkastene under).

Det er derfor allerede startet en avstemmning blant medlemmene i OPC over hvilken pins man skal velge, avstemmningen avsluttes 15 desember.

OBS!! Endret dato!! Så derfor folkens merk av denne weekend ; 28 - 29 Mars. 2003 OSLO.

Festivalen skal avholdes på Håndtverkeren.
Åpningstidene er; fredag 28.03: 12.00 - 20.00, lørdag 29.03: 10.00 - 18.00. Etterpå blir det festivalmiddag kl 20.00

50 bord til leie. Hvert bord er 2,4m x 0,8 m. Pris = 450,- Alle som leier bord får Olympisk deltagerdiplom og ID-kort. Påmeldingsfrist er 20.02.2003, de beste bordene går raskt, så vær rask med din evnt. bestilling.

Spørsmål kan stilles til ipcnorwa@online.no.

Mer informasjon vil bli gitt når "alle detaljer er på plass", følg med...........

 

4th International Winter Olympic Collector`s Fair 2003

Since the 4th International Winter Olympic Collector's fair was canceled at Lillehammer due to sponsorship problems, Gunnar Rolland and OPC has been working very hard to put together a fair in Oslo.

As it seems today, the fair will be getting Olympic credentials and be officially approved by the IOC.

Gunnar Rolland and OPC has even managed to make 3 different drafts for an oversized pin for the fair, se images below.

We have therefore already started a poll on the 3 pins to see which one our OPC members prefer. The poll closes on December 15......

PLEASE NOTE!! Date has changed!! So people, make sure you clear your schedule on the weekend from March 28 to 29, and make your way to Oslo!

The fair is to be held in 'Håndtverkeren'.
Open hours are: Friday the 28.: 12 - 8 PM, Saturday the 29.: 10 AM - 6 PM. After we have a nice dinner at 8 PM.

We have 50 tables for rent, each 2.4x0.8 meters. The price is 450,- NOK. All those who rent table will receive Olympic participation diploma and ID-card. Deadline for the tables is the 20th of February. The best tables goes first, so don't hesitate too long....

Direct any question to ipcnorwa@online.no.

More information will be made available once more details are being worked out. Stay tuned........

 


 

[ Back to NEWS - frontpage ]